Odamızın Meslek Komiteleri, Meclis ve Yönetim Kurulu ile Disiplin Kurulu Üyelerinin seçimi 2018 yılı Nisan ayında gerçekleştirilecektir.
Yapılacak olan seçimin tarihi kesinleştikten sonra tekrar ilan edilecektir.
5174 Sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Organ Seçimleri Yönetmeliği gereği bütün üyelerimizin odamızda bulunan üyelik kayıtlarını ve vergi mükellefiyet kayıtlarını incelemesi ve varsa kayıt hatalarını düzelttirmeleri gerekmektedir.
Bu kapsamda Odamızın kayıtları 12.02.2018 –27.02.2018 tarihleri arasında üyelerimizin incelemesine açık tutulacaktır.
Üyelerimizin adres, vergi mükellefiyeti ve diğer hususlarda düzeltme talep etmeleri halinde, düzeltme talebini 27.02.2018 tarihi saat 17:30’a kadar dilekçe ekinde, vergi kaydı ve diğer düzeltilmesi istenilen hususların doğru ve son halini gösteren resmi ve ilgili makamdan alınmış belgelerle birlikte Oda Genel Sekreterliğine yapmaları gerekmektedir.
İnceleme süresi içerisinde Odamıza düzeltme beyanı ile başvurulmaması ve düzeltmenin yapılmaması halinde Odamızın sicil ve dosya kayıtlarının doğruluğu üyelerimizce kabul edilmiş sayılacak ve seçim listeleri buna göre belirlenecektir.
5174 Sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Organ Seçimleri Yönetmeliği gereği tüm üyelerimizi, Seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmeleri için belirlenen süre içerisinde (12.02.2018 –27.02.2018) üyelik kayıtlarımızı incelemeye ve varsa gerekli düzeltmeleri yapmaya davet ediyoruz.
GİRESUN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI