Bilindiği üzere Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimleri 01 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Oda Organ seçimlerinin gerçekleştirilmesi için hukuka aykırı bir seçim süreci yürütüldüğüne ilişkin son günlerde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı nedeniyle bir açıklama yapılması zaruri olmuştur.

Oda ve Borsaların Organ Seçimleri 5174 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Organ Seçimleri Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde Oda ve Borsa organ seçimleri dört yılda bir olmak üzere Ekim ayında başlar, Kasım ayı içinde bitirilir hükmü yer almaktadır.  Bu nedenle seçimlerin 01 Ekim 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirli olmasına rağmen baskın seçim yapıldığına dair kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algı gerçeği yansıtmamaktadır.

Oda ve Borsa Organ Seçimleri Yönetmeliğinin 11’inci maddesi çerçevesinde Oda üyelerimiz ilk olarak 26 Ağustos 2022 tarihinde Giresun ilinde faaliyet gösteren 7 yerel günlük gazeteye verilen ilan ile mükellefiyet durumlarını kontrol etmeye davet edilmişlerdir. Bu ilanlarda seçimlerin Ekim – Kasım ayları içerisinde gerçekleştirileceği açık bir biçimde ifade edilmiştir.

Yönetmeliğin aynı maddesi çerçevesinde 05 Eylül 2022 tarihinde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na bir yazı yazılarak Oda Organ Seçimleri için tarih belirlenmesi istenmiştir.  Odamız tarafından yazılan yazıda gerçekleştirilecek olan organ seçimlerine ilişkin bir tarih talebi bulunmamaktadır. Nitekim seçim tarihini belirleme yetkisi tamamen Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına aittir.

Diğer yandan Organ seçimlerinde oy kullanacak üyelerimizin yer aldığı geçici seçmen listeleri Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 06 Eylül 2022 tarihli yazısına istinaden 13-15 Eylül 2022 tarihleri arasında Oda ilan yerinde askıya çıkarılmış, yine aynı yazı çerçevesinde ilan metni Odamızın internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu süreçte ilanları takip eden üyelerimizden 13 tanesi seçmen listesine eklenmiş, dört üyemiz ise seçmen listesinden çıkartılmıştır. Akabinde kesinleşen seçmen listeleri Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 16 Eylül 2022 tarihli yazısına istinaden 20-22 Eylül 2022 tarihleri arasında Oda ilan yerinde tekrar askıya çıkarılmış ve ilan metni Odamızın internet sitesinde tekrar yayınlanmıştır.

Tüm bu süreç Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, Odamızın bu sürece etki edecek bir yetkisi bulunmamaktadır.

Hukuksuz bir seçim yapıldığına dair iddialarda bulunanların 5174 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Organ Seçimleri Yönetmeliğini dikkatle incelemelerini ve hukuka aykırı beyanatlarda bulunmamalarını tavsiye eder, aksi halde süreç sonunda hukuki haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.