Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan yazılı talimat uyarınca, Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) üye ülkelere yönelik düzenlenen Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgesi’nin, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren sadece Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik olarak düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına geçilecek olduğu, söz konusu belge özelinde ıslak imza/mühür/kaşe kullanılarak yapılan manuel onay işlemlerinin 1 Kasım 2020 (bu tarih dahil) tarihi itibarıyla son bulacağı bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.