Filistin Bayındırlık İşleri ve İskân Bakanlığı Merkezi ihale Kurumu tarafından Cenin Serbest Sanayi Bölgesi Alt Yapı İhale duyurusu yayınlanmıştır.
İhaleye ilişkin bilgiler ve ön yeterlilik şartlan Birliğimiz web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş imkân lan–Ülke Duyurulan-Filistin” bölümünde dokümanda yer almaktadır.
İhaleye katılmak isteyen firmaların, aşağıda bilgileri yer alan İhale Komisyon Direktörüne mail atarak ihale dosyası talep etmeleri gerekmektedir. İhaleye son kanlım tarihi 18.12.2017 Pazartesi günü saat 12.00’dir.
Bölgedeki kurye firmalarının dağıtım şartlan Türkiye ve Avrupa’daki gibi olmadığından ihaleye katılmak isteyen firmaların dosyalan elden teslim etmeleri ya da son katılım tarihini göz önünde bulundurarak Önceden göndermeleri tavsiye edilmektedir.