Fas Gümrük Uygulaması

447
Sayın Üyemiz,
TOBB’den alınan yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği’nden Ticaret Bakanlığı’na gönderilen bir yazıya atfen;
Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi’nin internet sitesinde yayımlanan 28 Mayıs 2020 tarihli ve 6054/311 sayılı sirkülerde, tıbbi olmayan dokunmamış kumaş korunma maskelerine yönelik 8 Nisan 2020 tarihli ve 1060-20 sayılı Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı’nın Karamamesi’nin yürürlüğe konulduğu belirtilmiştir.
Bu kapsamda mezkur maskelerin (GTİP: 6307.90.50.00) Fas’a ithalatında adı geçen kararnamede detaylarına yer verilen teknik şartlara uyumunun aranacağının açıklandığı vurgulanmıştır.
Maskelerin iç piyasaya girebilmesi için Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü’ne bağlı piyasa gözetim bürolarından izin alınması gerektiği ile ilgili hususlara anılan Karamame’de yer verildiği belirtilmiştir.
Konuyla ilgili sirküler ve kararnameye ilişkin bilgi, gayri resmi tercümeler ve yeni uygulama hakkında bilgilendirme ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla.

Ek – Kararname, Sirküler ve Çevirisi