Türk Eximbank’tan alınan ilgide kayıtlı yazıda,Rusya Federasyonu ve Irak’a yönelik kullandırılan krediler kapsamında aşağıdaki değişikliklerin yapıldığı bildirilmektedir.
Türk Eximbank ‘tan Rusya Federasyonu ve Irak ‘a ihracat taahhüdü ile kredi kullanmiş olan firmaların kullandıkları kredilerin ;
-Firmalar tarafından Türk Eximbak’a yazılı olarak talepte bulunulması,
-Kredi için Türk Eximbank nezdindeki mevcut teminatların gözden geçirilerek ,yeni vadelerle  uyumlu olacak şekilde teminat yeterliliğinin korunması,
Koşullarıyla ödemesiz dönemlerinin ve nihai vadelerinin azami 1 yıla kadar uzatılabileceği belirtilmektedir.