İşletmesi belediye sınırları içinde yer alan üyelerimize yönelik, Evsel Katı Atık Bedeli ücretinin yeniden tespiti amacıyla Giresun Belediyesi’ne müracaatta bulunulacaktır. Bu uygulamadan faydalanmak isteyen işletmelerin örnek dilekçeyi doldurmaları için Odamıza şahsen müracaatları gerekmektedir.
Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız
                                                                     BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                                           GİRESUN
5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 14.maddesinin (a) bendi kapsamındaki EVSEL KATI ATIK BEDELİ ücretinin, yüksek oluşu gerekçesiyle işletmemiz açısından yeniden tespitinin gereğini bilgilerinize arz ederim.
                                                                                  Firma unvanı( Kaşe)-yetkili isim-imza
FİRMA ADRESİ: