Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Tam gün sürecek eğitime katılım 20 kişi ile sınırlıdır.
SÜRE: 6 Saat
HEDEF: Yaşam dediğimiz kavram verdiğimiz kararların sonuçlarını yaşama becerisidir. Problem çözüm yetkinliğimizin kalitesi yaşam kalitemizi yükselttiğini biliyoruz. Problemleri sadece eleştirmekten başka bir şey yapmayanların, başarı kavramı ile tanışamadıklarını görmek mümkün. Problemleri görmezden gelmek ise sorumluluktan kurtulmanın son moda eğilimi gibi gözüküyor. Hayatımızın boyunca bulunduğumuz her ortamda problem çözmek durumundayız. Bu eğitim ile nasıl daha etkili çözümler üretiriz sorusunun cevabını hep beraber bulacağız.
İÇERİK :
Ön Test
Problem Nedir?
Problem Ne Değildir?
Problem Gerçeği
Problemlere İlişkin Algımız
Problem Çözümünde Engeller
Problem Çözme Süreci;
Gör
Tanımla
Fikir Geliştir
Eyleme Geç
Çöz
Kurumsal Problem Çözme Teknikleri;
Fikir Üretme Teknikleri
Problem Analiz Teknikleri
Sebep ve Sonuçları Önceliklendirme Teknikleri
Verilerin Toplanması ve Bilgi Üretme Teknikleri
Karar Verme Teknikleri
Sürekli İyileştirme Teknikleri
Video Analizleri
Vaka Analizleri
Örnek Olay Çözümlemeleri
Son Test

Etkinlik tamamlandı

İletişime Geç