Sayın Üyemiz,

Esnaf destek başvurusunda bulunmayanlara yönelik; Giresun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden gelen resmi yazıda; 

Ticari İşletmeler Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında; 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000 Türk lirası “Gelir Kaybı Desteği” verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk lirası tutarında “Kira Desteği”nde bulunulmuştur.

Bahse konu desteklerden;
-14.12.2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler,
-Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar,
-Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
-Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan “esas faaliyet konusu” Bakanlık tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler,
-Kira desteği için işyeri kira olanlar

faydalanabilecektir.
Bu itibarla, söz konusu desteklerden faydalanmak üzere yukarıda açıklanan kapsamda yer alan ticaret erbabının başvuruları kabul edilmekte olup kapsamın dışında kalanlar destekten yararlanamamaktadır.

Bahse konu ticari işletmelerin hak kaybına uğramaması amacıyla başvuru yapılması rica olunur.