2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 6 Mart 2015 tarihindeki Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak uygulamaya konulmuştur. Söz konusu strateji kapsamında 05/11/2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik Ticaret’in Düzenlenmesi Hakkında Kanun” 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
     Bu kanun çerçevesinde ikincil düzenlemeler ile rehber ve kılavuzların hayata geçirilmesi gerekliliği ve e-Ticaret Mevzuatı’nın tamamlanması Kalkınma Bakanlığı’nın 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının 51. Maddesinde yer almaktadır.
    Ülkemizde,  e-Ticaret’in daha  güvenli bir zeminde yapılması ve bu konudaki yasal eksikliklerin giderilmesi adına, 6563 sayılı Elektronik Ticaret’in Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde vergilendirme, tüketici hakları, kişisel bilgilerin gizlilği, fikri mülkiyet, güvenli ödeme sistemleri ve benzeri alanlarda, e-Ticaret ortamının gelişimini destekleyecek ikincil düzenlemeler hakkında sektör bazında görüş ve önerilere ihtiyaç duyulmaktadır.