Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülen ’’Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması’’ bileşeni dahilinde sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının dönüşümüne yönelik çalışmalar Verimlilik Genel Müdürlüğünce sürdürülmektedir.
Söz konusu çalışma kapsamında, sanayicilerimizin farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik olarak hazırlanan ’’Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği’’ kitapçığına http://www.temizuretim.gov.tr/Files/ElektrikMotorlar_brosur.pdf linkinden ulaşılabilir.