Giresun Üniversitemiz birimlerinin, 01 Ocak – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında dört (4) aylık elektrik enerjisi ihtiyacım karşılamak amacıyla 2017/615591 İKN’li ihale ile söz konusu elektrik eneıjisi alımı işi mal alımı şeklinde ve 01.12.2017 Cuma günü saat 10.30’da Pazarlık usulü ile ihale edilecek olup, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtilen ilkelerden olan “Rekabetin Sağlanması” ilkesinin ifası için bahse konu ihalemize üyelerimizin katılımı beklenmektedir.