Türkiye-Ekvator Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin canlandırılması amacıyla, Ekvator Üretim, Dış Ticaret, Yatırımlar ve Balıkçılık Bakam Pablo Campana Saenz’in ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceği bildirilmektedir.
Bu itibarla, Ekvatorlu Bakanın ülkemize gerçekleştireceği ziyarete ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Ekvator ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 26 Şubat 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Birliğimize (E- posta: seda.gedik@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.