Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (2017/46) 11 Kasım 2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Tebliğ kapsamındaki konularda hazırlanacak yatırım proje tekliflerine uygun bulunması halinde yatırım tutarının %50’si hibe olarak verilecektir.
11 Aralık 2017 tarihi mesai bitiminde sona erecek müracaatlar için 11 Kasım 2017 tarihli 30237 sayılı resmi gazete örneği ekte gönderilmiş olup, potansiyel yatırımcıların bilgilendirilmelerinin sağlanarak detaylı bilgi almaları konusunda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.