Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2021/34) 09 Ekim 2021 tarih ve 313623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğde ve Uygulama Esaslarında belirtilen yatırım konularına göre;

 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 • Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 • Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 • Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımı,
 • Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 • Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 • Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların
  tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 • Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 • Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların
  tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,
 • Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırım konularında,
 • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında,

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanacak yatırım proje tekliflerine uygun bulunması halinde yatırım tutarının si oranında hibe desteği verilecek olup tarihinde %50 21 Ocak 2022 sona erecektir. İlgili tebliğ ve uygulama rehberine “www.tarimorman.gov.tr” internet adresinden erişim sağlanabilir.
Proje başvuruları ‘https://edys.tarim.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx’ internet adresinden yapılmaktadır.
Potansiyel yatırımcılara ve üyelerinize gerekli duyurunun yapılması, detaylı bilgi almak isteyen yatırımcıların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüklerine ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla