04.09.2013 tarihli ve 287S5 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tartı Aletlen Muayene Yönetmeliği’nin tanımlar ve kısaltmalar başlıklı 4’üncü maddesinde; “İdari eğitim: Servis sorumlusu ve teknik personele Bakanlık tarafından verilecek eğitim”, “Servis sorumlusu; Yetkili muayene servisinin bu yönetmelik kapsamındaki faaliyeti erinden Bakanlığa karşı sorumlu olacak şekilde imza yetkisine ve idari eğitim belgesine sahip gerçek kişi” şeklinde tanımlamaktadır.
Bu kapsamda, Bakanlığımız tarafından Mayıs ve Ekim dönemlerinde olmak üzere yılda 2 kez İdari Eğitim düzenlenmesi planlanmakta olup, eğitime katılım için başvurular İl Müdürlüğümüz aracılığı ile alınacaktır. 2017 yılının Mayıs döneminde planlanan İdari Eğitim için duyuru Genel Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yayınlanmıştır. Bu çerçevede, başvuruların 03/05/2017 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze yapılması gerekmektedir.