Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen En Az Gelişmiş Ülkeler  (EAGÜ) Bakanlar Konferansı bu yıl 26-27 Kasım 2015 tarihleri arasında Viyana’da gerçekleştirilecektir.
Konferansın ana teması “En Az Gelişmiş Ülkeler için Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Sanayi Kalkınmasını Faaliyete Geçirmek,Mezuniyete Giden Yol ve Sonrası” olarak belirlenmiştir.
48 EAGÜ’nün hükümet ve özel sektör temsilcilerinin katılacağı konferans kapsamında,26 Kasım akşamı bir iş kokteyli düzenlenecek.Kokteylde iş dünyası ve kamu temsilcileri bir araya gelmesi ve yeni ortaklıkların kurulmasının önü açılacaktır.Toplantının yapılacağı BM binasında firmalara ürünlerini tanıtmak üzere sergi açabilme imkanı da sağlanacaktır.
Konuyla ilgili TOBB ‘nin gorkem.karabeyoglu@tobb.org.tr adresine katılımların iletilebileceği ifade edildi.