Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında ekte yer alan Cumhurbaşkanı Kararı, 9 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Karar, Türkiye’de yerleşik sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık, lojistik, yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketkurum ve kuruluşlar ile bu sektörlerdeki işbirliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri kapsamaktadır.
Karar kapsamında;
  • T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin genelgede belirtilen giderler, %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar,
  • T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen uluslararası niteliğe haiz sanal fuarlara , Türkiye’de yerleşik sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık, lojistik, yurtdışı müteahhatlik ve teknik müşavirlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirket ve işbirliği kuruluşlarının iştirak etmelerini sağlamak üzere, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD dolarına kadar,
  • T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen , işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına16 dair genelgede belirtilen giderler , %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD dolarına kadar
desteklenmektedir.
Karar kapsamında yapılacak destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvurusu süreleri ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar genelge belirlenecek olup, söz konusu genelge Bakanlık tarafından henüz yayınlanmamıştır. Uygulama esasları yayınlandığında Üyelerimize ayrıca duyurusu yapılacaktır.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla,