Genel Amacı; Bölgenin kültür ve turizm potansiyelini harekete geçirerek, bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamaktır.
Özel Amacı; DOKAP bölgesi illerinin* “Yeşil Yor* güzergâhı öncelikli olacak şekilde ve Doğu Karadeniz Turizm Master Planında belirtilen önerilere uygun olarak doğal yapısının ve kaynaklarının korunması, tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi, sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılması ve bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulmasıdır.
Programın öncelikleri
  • Turizm sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve alternatif turizme yönelik faaliyetlerin (spor turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, ekolojik turizm, kış turizmi, kırsal turizm vb.) desteklenmesi
  • Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel mirasına, yöresel kimliğine ve özgün mimari yapısına uygun yeni alanlar oluşturulması ve bu alanların yakın çevresi ile bir bütün halinde korunarak sürdürülebilir turizm değeri haline getirilmesi
  • Turizm altyapısına yönelik planlı mekânsal gelişimin teşvik edilerek turizm altyapılarının geliştirilmesi, bölgede turizmin mekânsal odaklar ve koridorlar şeklinde gelişmesinin sağlanması
Program Bütçesi; 5.175.000 TL
Hibe Miktarı; Projelere Asgari Destek Miktan 150.000 TL,
Azami Destek Miktarı 862.500 TL Hibe Oranı Asgari %25 Azami %75 Proje süresi Asgari 18, azami 24 ay olabilir.
Uygun başvuru sahipleri; Valilikler, Kaymakamlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge ve İl Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Yerel Yönetimler, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Son başvuru tarihi; KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 28.03.2018 Taahhütname İçin Son Teslim Tarihi: 04.04.2018 http://www.doka.oru.tr/TR/Destekler/Proie-Teklif-Cagrilari 2017-Yili-Yesil-Yol- Guzergahindaki-Kultur-Turizm-Altvapi-Yatirimlarinin-Desteklenmesi-Mali-Destek-Programi
Not: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Giresun’da 25-26 Ocak 2018 tarihlerinde Proje Hazırlama Eğitimi düzenlenecektir. Eğitime katılmak isteyenlerin pyb@doka.org.tr eposta adresine “Adı-Soyadı, Kurumu/Ünvanı, Telefon Numarası, E-posta Adresi” bilgilerini yazmaları gerekmektedir. Katılımcı listesi ve eğitim yerleri kişilere e-posta ile iletilecektir,