Devlet Malzeme Ofisi katalog uygulamaları içinde yer alan; Genel Katalog ve KOBİ Kataloguna ilk defa başvuruda bulunacak olan firmalar için Şubat-Nisan-Temmuz-Ekim ayları ile sınırlı olan “Dönemsel Başvuru” uygulaması kaldırılmış olup, katalogda yer almak isteyen firmalara yılın her ayında başvuru yapabilme imkânı getirilmiştir.
Bu uygulama ile firmalar için Ofis kataloguna başvuru süreçleri kolaylaştınlmakla birlikte katalogda yer alan tedarikçi sayısının arttırılarak kamu alımlannda daha rekabetçi bir ortamının sağlanması amaçlanmıştır.
Genel Kataloğa başvurular Genel Müdürlük Katalog Daire Başkanlığına, KOBİ Kataloguna başvurular ise Genel Müdürlük Katalog Daire Başkanlığı ya da ilgili taşra teşkilatı birimlerimize yapılabilecek olup başvurulara ilişkin gerekli bilgi ve belgeler;
Genel Katalog için https://www.dmo.gov.tr/ESatis/Kurumsal/KatalogIlani.aspx,
KOBİ Katalogu İçin https://www.dmo.gov.tr/ESatis/Kurumsal/KobiKatalog.aspx,
internet adreslerinde yayınlanmaktadır.