Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 11.10.2017 tarih ve 15551 sayılı yazısında;
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan aldıkları yazı çerçevesinde; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından koordine edilen proje kapsamında gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşların yaşadığı sorunların tespiti ile çözüm yollarını ortaya koyabilmek amacıyla hazırlanan “Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi”nin 15.11.2017 tarihine kadar doldurulması talep edilmektedir.

Anket için tıklayınız.