Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda “Vergi İncelemelerinde Mükellef Hakları, Yükümlülükleri ve Dikkat Edilecek Hususlar Konulu Bilgilendirme Eğitimi” yapıldı.
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik yapılan eğitim Yeminli Mali Müşavir Cengiz Elmalı ve Ahmet  Tok tarafından verildi.
Vergi incelemesinde mevzuatların yanında genel bilgilerde veren            Yeminli Mali Müşavir Cengiz Elmalı ve Ahmet Tok’un verdiği bilgiler genel hatlarıyla şu şekildedir;
“Türk vergi sisteminde elde edilen gelir yada kazancın mükellef tarafından beyan edilmesi esası geçerlidir. Bu durum beraberinde, mükellef beyanlarının doğruluğunun tespit edilmesini getirmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 134’üncü maddesinde, vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu belirtilmiştir. Buna göre bu işlem, mükellefin ödediği verginin defter, hesap, kayıt ve belgeler ile gerekli olduğunda yapılacak fiili envanter ve araştırmalardan elde edilecek bulguların uygunluğunun incelenmesi ve doğruluğunun saptanmasıdır. Diğer taraftan vergi incelemesinin mükellefin gelirini doğru beyan etmesi sürecinde öğretici olma özelliği de vardır. Bu nedenle vergi inceleme sürecinin tam olarak bilinmesi, sağlıklı bir vergi incelemesi için mükellef ile gelir idaresi arasındaki iletişimi arttıracaktır.
Neden vergi incelemesine alındım diye soracak olursanız?
Vergi beyannameleri ve ekleri üzerinde ve harici bilgilere dayanılarak yapılan risk analizi sonuçlarına göre veya belirli vergi konularına yönelik olarak düzenlenen görüş ve önerme raporlarına dayanılarak ya da yapılan bir ihbar sonucu vergi incelemesine alınmış olabilirsiniz.”