Sayın üyemiz,
T.C Sağlık Bakanlığı ve Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması ile Koronavirüs ile mücadele kapsamında farklı sektörlerdeki işyerlerinde alınması gereken tedbirleri içeren Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi adlı doküman yayınlanmış olup işyerinize yönelik COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler ve duyuruların (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) İş yerinizin girişine /görünür bir yerine asılması gerekmekte olup afiş ve duyuruların asılıp asılmadığının denetleneceği bildirilmiştir. Aynı zamanda İş yerinizin girişinde ve içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
İlgili tedbirlerin yer aldığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve T.C Sağlık Bakanlığı Covid- 19 afişlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID19-SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/calisma-rehberi-afisleri.html
Üyelerimizin dikkatine sunulur.