KOSGEB’İN  Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet  Edebilirliği Programının (EU  Programme  for  the Compettiveness of Enterprises and small and Medium –Sized  Enterprises –COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olup,ulusal katkı payının ödenmesi ve programın izleme ve değerlendirmesinden sorumludur.
COSME Programının bileşenlerinden biri olan “ COS-DESIGN -2015 -3-03- DESIGN-Based Consumer Goods”teklif çagrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki dökümanda yer almaktadır. Çağrıya ilişkin bilgilerin  COSME Programının potansiyel yararlanıcısı konumunda olan alt kuruluş ve üyeleriniz ile paylaşılması önem arz etmektedir.
Ülkemizin Programdan yararlanma durumunun ,projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara  ait bilgilerin mümkün  olan en kapsamlı  ve en güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması Başkanlığımızın  öncelikleri arasında yer almaktadır.