Sayın üyemiz;
Giresun Kalite Fındıklar Denetim Mercii Yürütme Kurulu Başkanlığı’ndan alınan yazı aşağıdaki gibidir.
Üyelerimizin dikkatine sunulur.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 31 numara ile tescili yapılan “Giresun Tombul Fındığı”, 455 numara ile tescili yapılan “Giresun Sivri Fındığı” ve 456 numara ile tescili yapılan “Giresun Kalınkara/Giresun Karası” kabuklu fındık çeşitlerine coğrafi işaret tescil belgesi alınmıştır. Ayrıca, Nisan 2018’de Giresun Tombul Fındığı ürün tescili için AB başvurusu yapılmış olup, dosya incelemesi AB komisyonunca devam etmektedir. Bunlara ilave olarak, pazar payı yüksek ve gelecek vadeden ülkelerde de Giresun Kalite Fındıkların coğrafi işaret korumasına alınması çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir.
Giresun Kalite Andıkları üreten üretici/çiftçiler veya bu ürünler üzerinde her türlü ticari faaliyeti sürdüren gerçek/tüzel işletmeler veya ürünü tüketen nihai tüketicilerin yasal uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi amacıyla, Giresun kalite fındıklar kullanım kılavuzu hazırlanmıştır. Gerek coğrafi işaretli ürünler, gerekse coğrafi işaret mevzuatı hususunda paydaşların bilgi alabilmesi içinde, www.giresunkalitefindik.com web sitesi ve sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter) hesaplarımız yayın hayatına başlamıştır.
Dünyanın en kaliteli findığı olarak adlandırılan ve tescili sağlanan Giresun Kalite fındıkların tüketiciye güvenli gıda zinciriyle ulaşması, yetki belgesine haiz gerçek/tüzel işletmelerin coğrafi işaret korumasıyla güvence altına alınması ve haksız rekabetin önlenmesi, gerçek/tüzel işletmeler arasında coğrafi işaretle ilgili ihtilaf ve sorunların çözüme kavuşturulması vb. hususların çözüme kavuşturulması Denetim Merciinin görevleri arasındadır.Denetim merci, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile diğer Kanun ve Yönetmeliklerden gelen hakkım kullanmaktadır. Ayrıca, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Ticaret Bakanlığı arasında akdedilen protokolle de coğrafi işaretli ürünlerin haksız fiil ve eylemlerinde İl Ticaret Müdürlüklerince denetim yapılması hükme bağlanmıştır. Denetim Mercii; buna ilaveten Tarım ve Orman Bakanlığı ALO 174 Gıda Hattı, ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ve CİMER üzerinden Kamusal denetimlerde talep edilmektedir.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 31-455-456 numaralarla coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilen Giresun Kalite (tombul, sivri, kalınkara) fındık ürünlerinde/ambalajlarında “‘Giresun fındığı, Giresun tombulu, Giresun yağlısı, Giresun Kalite vs” ifadelerin kullanılması 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri kapsamındadır. Dünyanın en kaliteli findığı olarak adlandırılan ve tescili sağlanan Giresun Kalite fındıklara değer katan tüm paydaşların, kamu/kurum ve kuruluşların, gerçek/tüzel işletmelerin; ürettikleri coğrafi işaret/amblemlerin kullanılması hem firmalara değer katacak, hemde tüketiciye güven verecektir.
Bu bağlamda, fındık sektöründe faaliyet gösteren bazı üyelerinizin ürün ambalaj lannda/web sitelerinde/fatura/irsaliye/miistahsil kayıtlarında tescilli ürünlerin ününden, şöhretinden, bilinirliğinden faydalanarak tüketicileri/alıcılan yanılttığı ve/veya haksız kazanca/rekabete neden oldukları tespit edilmiştir. Bu ifadeleri kullanan/imal eden/ettiren, alan/satan, gerçek/tüzel işletmelerin tüketiciye/alıcılara güvenli gıda zinciriyle (31-455-456 Cİ tescil nolu) ürünlerin ulaşması için yetki belgesine haiz olmaları, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine uymaları ve Denetim Merciinin belirlediği şart ve kurallara uymaları gerekmektedir.
Saygılarımızla
Giresun Kalite Fındıklar Denetim Mercii Yürütme Kurulu Başkanlığı