Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde bulunan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde yer alan çek düzenlemesinin, çeki yazan keşideci kadar çeki alan lehtarında ticari hayatı dikkate alınarak revize edilmesi gerektiğine dikkat çeken Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu,

“24 Mart 2020 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkûm olanların (24 Mart 2020 – 30 Nisan 2021 eklendi) infazının durdurulmasının planlandığı ve şuan TBMM gündeminde yer alan teklifle, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılacağı, kalan kısmın ise bu tarihten itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödeneceği ifade edilmektedir. Karşılıksız çek yüzünden hapis yatan ya da hapis tehlikesi bulunan kadar, yaptığı ticaretin karşılığını tahsil edemeyen binlerce işletmemizin de mağduriyeti göz önüne alınmalıdır. Bu bakımdan lehtar ve keşideci kadar çekte taraf olan bankanın da sorumluluk almasının ve karşılıksız çekte kalıcı bir çözüm arayışının kaçınılmaz olduğu unutulmamalıdır. Bu bakımdan keşideci kadar lehtarında hakları korunarak, iş dünyası tarafından dile getirilen çekte fon uygulaması devreye alınmalıdır.”