İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, muafiyetli olan işveren ve çalışanların elden doldurdukları çalışma izin görev belgesi formunun geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba saat 24.00’e kadar uzatıldığı açıklandı.
 
İçişleri Bakanlığı genelgesi, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen meslek ve işletmeler ile görevlileri tespit edilerek duyurulduğu bildirildi. Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin suistimal edilmesini önlemek amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf iş yerlerinde görevli kişilere e-Başvuru sistemi üzerinden “çalışma izin belgesi” veya manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri yetkilisince imzalanıp onaylanan “çalışma izni görev belgesi formunu” alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.