Sayın Üyemiz,

İlgi: TOBB’nin 24.02.2021 tarihli ve 34221550-100-1876 sayılı yazıda, ekte bir örneği sunulan yazıda özetle, Ortak Transit Sistemi kapsamındaki işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen, varış ülkesi Birleşik Krallık olan transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin beyan edilmesinin gerektiği açıklanmıştır.

Üyelerimize duyurulur.