Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde gerçekleştirilen “Yetenek Her Yerde” temalı Bölgesel Kariyer fuarları 2020 yılında 130 üniversitenin işbirliği ile 10 farklı ilimizde gerçekleştirilecektir. Firmaların kariyer fuarlarına katılımı ile:
  1. Ülkemizin her bölgesindeki üniversiteli gençler ıçııı istihdam konusunda fırsat
eşitliği sağlanması.
  1. Nitelikli öğrenci ve mezunların firmalara kazandırılması.
  2. Bölgesel istihdam olanakları yaratan firmalar da dâhil olmak üzere, tüm işverenlerin nitelikli işgücü arasındaki bilinirliğinin, işveren marka değerinin artırılması ve nitelikli işgücüne ulaşmasının Önü açılması.
  3. Gerek öğrenciler gerekse şirketlere yetenek yöııetıım yapma fırsatı sağlanması.
  4. Şirketlere, istihdam sonum yaşayan gençlerimizin bulunduğu bölgelere ulaşarak, sosyal sorumluluklarını yerme getirmelerine aracılık edilmesi.
hedeflenmektedir.
Bu kapsamda, birliğinize bağlı tüm odaların ve odalarınıza bağlı firmaların bölgelerindeki etkinliklere kanlımı önemle tavsiye edilmektedir.
Söz konusu fuarlar kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ve düzenlenebilecek etkinlikler Ek-Ede detaylandırılınıştıı.
Bilgilen Ek-2’de verilen fuarlara, katılım sağlamak, bağlı fiımalarmı bu yönde teşvik etmek ve gereken desteği vermek üzere odalarınızı yönlendirmeniz ve firmaların fuarlara katılımını teşvik etmeniz binlik önem taşımaktadn
Ayrıca gençlerimizin istihdamına katkıda bulunmak amacıyla: Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarlarına katılan firmaların KOSGEB fuar katılım desteği alabilecekler.