Malumunuz olduğu üzere, koronavirüs salgınının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla alınan kararlar doğrultusunda, 18.11.2020 tarihli Genelge ile 20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş, aynı zamanda 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında faaliyetlerine devam eden kurumlar da yüz yüze eğitimlerine ara vermiştir.

Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilen Özel Öğretim Kurumlarında uygulanan öğretim programlarında, uygulama eğitimi bulunan (motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon uygulama eğitimleri, İş makineleri sürücü eğitimi kursu uygulama eğitimi, pilot yetiştirme kursu uygulama eğitimi, gemiadamı yetiştirme kursu uygulama eğitimi, çeşitli kurslar kapsamında bulunan ve piyano kursu öğretim programı gibi eğitimi kursiyerlerle birebir yapılan programlar) “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” nda yer alan şartların sağlanması ve kontrollü sosyal hayatın kurallarına uymak kaydı ve Genelgeyle çıkan sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması suretiyle uygulama eğitimlerine devam edebilecektir.

Koronavirüs salgınının önlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili olarak alınan kararlar doğrultusunda salgınla mücadele edilebilmesi için bazı tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuş ve konuyla ilgili olarak İlgi (b) Genelge yayınlanmıştır. Söz konusu Genelgede salgınla mücadelede alınacak tedbirlere yönelik uygulamalar arasında yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 – 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ve tüm illerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımızın (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği, bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacağı belirtilmiştir.

Diğer yandan 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında faaliyetlerine devam eden kurumlarda 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim Öğretim faaliyetlerine ara verildiği ve söz konusu kurumlarda faaliyetlere uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği ilgi (a) yazı ile duyurulmuştur.

Ancak, yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilen özel öğretim kurulularında uygulanan öğretim programlarında uygulama eğitimi bulunanlar (motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon uygulama eğitimi, iş makineleri sürücü eğitimi kursu uygulama eğitimi, pilot yetiştirme kursu uygulama eğitimi, gemi adamı yetiştirme kursu uygulama eğitimi, çeşitli kurslar kapsamında bulunan ve piyano kursu öğretim programı gibi eğitimi kursiyerle birebir yapılan programlar) İlgi (c) Kılavuzda yer alan şartların sağlanması, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik kuralları ve ilgi (b) Genelgede yer alan kısıtlamalara titizlikle riayet edilerek kurunıların ve kurumda kaydı bulunan kursiyerlerin de talebi doğrultusunda bireysel olarak yapılan uygulama eğitimlerine devam edilebilecektir.