Tüketicilerin eneıji verimli ürünleri satın alırken bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olmak ve aynı zamanda daha az enerji tüketen çevre dostu ürünlerin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla enerji etiketlerinde yeni bir ölçeklendirme sistemi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda AB Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik (Enetji Etiketlemesi Yönetmeliği) (2010/30/AT) ve bazı enerji verimli ürünlere (ev tipi buzdolabı ve derin dondurucu, çamaşır ve kurutmak çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyon) ilişkin uygulama tebliğlerinde değişikliğe gidilmiş olup 2017/1369/EU Sayılı Yeni Enerji Etiketi Yönetmeliği ile anılan ürün gruplarına ait yeni uygulama tebliğleri yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, tüketicilerin artık en iyi ürünleri tespit etmesinde zorluk yaşamaması ve olası kafa karışıklıklarının önlenmesi amacıyla enerji etiketlerinde verim sınıfı ölçeği söz konusu ürün gruplarında A’dan G’ye uzanacak şekilde değişmiştir. “Beyaz Eşyalarda Yeni Enerji Etiketlemesi” faaliyetinin İlimiz ve İlçelerinde yapılacak birinci aşama denetimlerde mağaza ve bayilerde sergilenen ve bu usul esasın kapsamında belirtilen ürünlerin yeniden sınıflandırılmış etiketler de dahil olmak üzere eneıji etiketi ve ürün bilgi formu taşıyıp taşımadıklarının tespiti yapılacaktır. Satıcılar bilgilendirilerek mümkün olduğunca düzeltme işlemi gerçekleştirilecek olup, ikinci aşama denetimleri kapsamında, gidilecek olan mağaza veya bayilerde ürünlerin hala iki etiketle teşhir edildiğinin saptanması halinde ilgili mağaza ve/veya bayiye doğrudan idari para cezası uygulanacaktır. (Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu-MaddelO/l/a fıkrasına aykırılıktan 20/1/e uyarınca idari para cezası)

Yeni eneıji etiketi mevzuatı ile getirilen eneıji verimliliği kriterlerini sağlayamayan eski eneıji etiketli ürünlerin ise 25.12.2021 tarihine kadar satışım gerçekleştirebilecek, bu tarihten sonra satışı kesinlikle yapılamayacaktır. Tedarikçinin faaliyetlerini durdurması nedeniyle, önceden stokta yer alan ürünler için yeniden sınıflandırılan etiketinin temin edilememesi durumunda da, 25.12.2021 tarihine kadar yalnızca satıcılarda satışının gerçekleşebileceğini, bu tarihten sonra eski etiketli ürünlerin satışı gerçekleştirilemeyecektir.