Dereli ilçemiz başta olmak üzere ilimizin genelinde yaşanan sel afetinin yararlarının sarılması adına alınan tedbirler sürüyor. Bu doğrultuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan karar aşağıdaki gibidir;
Kurul Başkanlığının 26.08.2020 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen, 26.08.2020 tarih ve 24049440-010.03-E.12569 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’in 12/A maddesinin altıncı fıkrası, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’in 11/A maddesinin beşinci fıkrası ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca;
  • 01.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Giresun İlinde yerleşik kişilere yine o bölgede Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı Yönetmeliğin “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere bankalarca belirlenebilmesine,
  • 01.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere Giresun İlinde yerleşik kişilere yine o bölgede, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı Yönetmeliğin “Taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 11/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere şirketlerce belirlenebilmesine,
  • 01.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Giresun İlinde yerleşik üye işyerlerince Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin bir kata kadar arttırılmasına,
  • Bu kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.