lgili kanuna linkten erişebilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm

Üyelerimizin bilgisine sunulur.