Abu Dabi Büyükelçiliğimizin yazısına atfen, Muhammed Al Otaiba Grubu Başkan Yadımcısı Abdul Rahman Kailam’nin, Büyükelçimiz Can Dizdar ile görüşmesinde aşağıda belirtilen iki alanda Türkiye’den ilgi duyacak firmalarla işbirliğine hazır bulundukları ifade edilmektedir.
Kullanılmış araç lastiklerinin yeniden dönüşümü (recycling)
Yazıda, Kailani’nin hâlihazırda ellerinde 25 milyon parça kullanılmış lacHlr bulunduğu, bunların yeniden dönüşüme sokularak saf karbon, çelik ve mazot elde etmeyi öngördüklerini, bu amaçla lastiklerin halen muhafaza edildiği Abu Dabi Emirliği’nin iç kesimlerinde (Liwa) orta ölçekli bir tesis kurulup işletilmesi gerekeceğini, bu konuya ilgi duyacak Türk firmalarıyla doğrudan iletişime geçebileceklerini, hatta bu amaçla Türkiye’yi ziyaret ederek, yüz yüze görüşmeler yapmaktan memnuniyet duyacağım ifade ettiği belirtilmektedir.
Abu Dabi’de 400 yataklı bir hastane inşası ve işletimi
Yazıda, Kailani’nin söz konusu hastane inşaatı için gerekli izin ve lisanları aldıklarım, bu çerçevede, hem hu hastanenin inşası, hem de daha sonra işletilmesi için bir Türk firmasıyla işbirliğine girmeye hazır olduklarım bildirdiğine yer verilmektedir.