Avrupa KOBİ Haftası

448
Avrupa Birliği (AB), KOBİ’lerin ve girişimciliğin desteklenmesi ve gençlere girişimciliğin özendirilmesi için; AB’nin, ulusal otoritelerin ve diğer ilgili kuruluşların faaliyetlerini bir marka altında yaygınlaştırmak amacıyla, 2009 yılından beri Avrupa KOBİ Haftası yaklaşımını sürdürmektedir.
Bu kapsamda ülkeler her yıl Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen bir hafta boyunca kendi seçtikleri temalar çerçevesinde Avrupa KOBİ Haftası’mn mantığına uygun etkinlikler düzenlemektedir. Bunun yanı sıra yıl boyunca da benzer etkinliklerle Avrupa KOBİ Haftası yaklaşımı canlı tutulmaya çalışılmaktadır.
KOSGEB’in ulusal kamu koordinasyonunu yürüttüğü Avrupa KOBİ Haftasında Türkiye, 2009 yılından itibaren diğer 37 katılımcı ülke ile birlikte yer almaktadır. Bu çerçevede, 2011’den itibaren açıklanan istatistiklere göre yapılan etkinlik sayısı açsısından ülkemiz birinci sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki kurum kuruluşlar, etkinlikleri vasıtasıyla bu sürece yoğun ve değerli katkılar vermektedir.
Avrupa KOBİ Haftası bu yıl 23-29 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşecektir. Bu kapsamda önceki yıllarda olduğu gibi yıl boyu ülkemizde KOBİ’ler ile ilgili gerçekleştirilecek etkinliklerin aşağıda linki bulunan Avrupa KOBİ Haftası portalına
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-week/index.cfm?fuseaction:=sme.addEvent&lng=en) kaydedilmesi; 23-29 Kasım 2019 döneminde ise etkinliklerin medya desteği ile görünürlüğü artırılarak ve yaygınlaştırılarak sürdürülmesi önem arz etmektedir.
Tüm bu konuların ve yenilikçi yaklaşımların dikkate alınarak Avrupa KOBİ Haftası çalışmalarının yürütülmesi için 2019 yılı içerisindeki KOBİ’lere yönelik faaliyetlerinizin yukarıda yer alan linke İngilizce olarak kaydedilmesi hususunda gereğini rica ederim.