Avrupa Birliği tarafından 25 Haziran 2008 tarihinde kabul edilmiş olan Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nın (Small Business Act for Europe – SBA) uygulanması sürecinde, Başkanlığımız, Yasa’da bulunan 10 (on) prensibin uygulanması ve izlenmesinden sorumlu “Ulusal Koordinatör” olarak görevlendirilmiştir. Yasa kapsamında yürütülecek çalışmaların etkinliği açısından, KORİMerle ilgili kurum/kuruşlar tarafından gereken destek ve yardımın sağlanması amacıyla, “Avrupa Küçük işletmeler Yasası Prensipleri” hakkmdaki 05 Haziran 2011 tarih vc 2011/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.
Balkan Ülkeleri vc Türkiye’de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’na ilişkin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OKCD), Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Eğitim Vakfı (ETP), Güneydoğu Avrupa Girişimcilik Eğitim Merkezi (SEECEL), Avrupa Kalkınma vc İmar Bankası (F.BRD) ve projeye dâhil olan ülkeler İle İşbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmektedir.
Bu kapsamda, SBA süreci ile ilişkili paydaş kuruluşlarımızdan olan ETF tarafından “A Cali for Good Practise: in Traîning for Intcrnationalization of SMEs” başlıklı KOBİMerin uluslararasılaşmasma yönelik iyi uygulamalar geliştiren eğitim sağlayıcıların, ticaret ve sanayi odalarının, üniversitelerin, KOBİ ajanslarının, bölgesel kalkınma ajanslarının, STKMann, danışmanlık kuruluşlarının vb. başvurabileceği bir çağrı duyurusuna çıkılmıştır. Söz konusu çağrının son başvuru tarihi 30 Eylül 2017’dir. Çağrıya ilişkin bilgilere ve başvuru klavuzuna aşağıda yer alan linkten erişim sağlanabilmekledir: hnp://www,ctf.eurona.eu/web.nsf/pages/Call for good praclice in traininp tor intemational isation of SMESEN
20 Eylül 2017 tarihinde çağrı ile ilgili gerçekleştirilecek olan vvebinara katılım sağlamak isteyen kurum ve kuruluşlar https://reuisier.putowcbinar,com/register/8070014409786804738 linkinden kayıl işlemlerini gerçekleştirilebilmektedir.