Kapasite Esaslarından Grup 3529 8-Atık Madeni Yağların Yeniden Rafine Edilmesi kriterinin Birliğimiz Yönetim Kurulunun 21.11.2017 tarih ve 270 sayılı kararı ile onaylandığı, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ilgi yazı ile odalara duyurulmuştur.
Söz konusu kritere göre atık madeni yağ yeniden rafine tesislerinde rafınasyon işlemlerinin gerçekleştiği teknolojiye bağlı olarak ön arıtmadan sonra su, hafif hidrokarbon, yakıt ve asfalt giderim işleminde; atmosferik ve vakum distilasyon yöntemlerinden biri ve bitirme işleminde hidroişlem ve çözücü ekstraksiyonu yöntemlerinden biri olmak üzere en az iki yöntem uygulanmalıdır.
Asfalt giderim işleminde ince-fılm buharlaştıncı, vakum distilasyon kolonu (tepsili veya dolgulu kolon) ve propan ile ekstraksiyon için ekstraksiyon kolonlarından biri kullanılmalıdır.
Bitirme işlemi olarak hidroişlem veya çözücü ekstraksiyonu yöntemleri kullanılmalıdır.
Asfalt giderim işlemlerinde vakum distilasyon işlemi yapan ısıtma sistemli yatay ve dikey reaktör kullanılan tesislere ve bitirme işlemi olarak Asit- Kil yöntemi kullanılan tesislere kapasite raporu düzenlenmemektedir. Atık Madeni Yağ Yeniden Rafine Edilmesi kriteri kontrol listesi Ek’te yer alan duyurularda yayınlanmıştır.