Amerikan-Türk konseyi (ATC), ABD ve Türkiye ticari,savunma,teknoloji ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir iş örgütüdür.Üyeleri arasında;Fortune 500 şirketleri,ABD’li ve Türk şirketleri,uluslar arası şirketler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve ABD-Türk ilişkilerine ilgi duyan bireyler yer almaktadır.ATC,yıl içerisinde çeşitli konularda toplantılar,seminerler ile kongre çalışanları için Türkiye ziyaretleri düzenlemekte ve ayrıca her yıl Türkiye’den ve ABD’den üst düzey hükümet temsilcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla Vaşington’da Yıllık Konferans organize etmektedir.
Bu yıl ATC Yıllık Konferansı’nın 34.sü, TOBB ile işbirliğinde 27-30 Eylül 2015 tarihlerinde Vaşington’da gerçekleştirilecektir.Üyelerinin,ülkemizden hükümet temsilcilerinin ve ABD ile Türkiye’den uluslar arası iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek olan konferansa ilişkin daha fazla bilgiye ATC’nin web sayfasından http://www.the-atc.org.tr/2015/ulaşılabilmektedir.