Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 01 Ocak ve 01 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimini karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı kaydedilmiştir.
Avrupa Birliği ya da Türk firmalarınca 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listedeki ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığına en geç 28/05/2019 tarihine kadar bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Konu hakkında detaylı bilgi ve ürünler listesi yazımız ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla.
Ek 1: Lütfen detaylı bilgi için tıklayınız.
Ek 2: Lütfen Ürünler Listesi için tıklayınız.