TOBB ETÜ SEM işbirliğiyle Oda ve Borsa Meclis üyeleri,Genel Sekreterleri ve çalışanlarının yanı sıra Meslek Komiteleri Üyeleri ile Kadın ve Genç Girişimciler İcra Kurulları Başkan ve Üyelerine yönelik düzenlenecek olan Arabuluculuk Eğitimlerine ön talepler ilgi yazılarımız ile alınmıştır.
Alınan ön talepler değerlendirilerek öncelikle Ankara’da 3 grup için eğitim düzenlenmesi uygun görülmüştür.Eğitimler TOBB ETÜ SEM’de verilecektir.Her gruba azami 25 kişi kabul edilecektir.Kayıtlar TOBB ETÜ SEM’in internet sitesi üzerinden yapılmakta olup,1.grup için http://www.sem.etu.edu.tr/kayit/?id=3374, 2.grup için ise http://www.sem.etu.edu.tr/kayit/?id=337,  3.grup için ise http://www.sem.etu.edu.tr/kayit/?id=338 adresleri kullanılmaktadır.
Arabuluculuk olabilmek için Bakanlıkça yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmak gerekmektedir.Yazılı sınav 2015 yılı içerisinde,uygulamalı sınav ise yazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonra yapılacaktır.