“Değerli Üyemiz,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren küçük işletmelerle ve orta büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki AR-GE ve inovasyon ile ÜR-GE projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanması amacıyla ‘2021-01 Sayılı Proje Teklif Çağrısı’na çıkılmıştır.

İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması amacıyla öncelikle orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli sektörlerde, güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlamak için hazırlanan teklif çağrısına ilişkin detaylı bilgiye ekli dokümandan ulaşabilirsiniz. “

Detaylı bilgi için tıklayınız.