Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren Menşe Şahadetnamesi ve Özel Şahadetnamesi (Form A)’nin sadece MEDOS üzerinden elektronik olarak düzenlenip onaylanacağının bildirildiği, 
Diğer taraftan, Odalardan muhtelif tarihlerde alınan şifahi geri bildirimlerde 8 Nisan 2020 tarihinden önce veya hemen akabinde açılmış akreditiflerde yer alan ilgili maddeler uyarınca manuel onaylanmış Menşe Şahadetnamesi talebinde bulunulduğu açıklanmıştır.
Birliklerince konu hakkında Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçildiği, Bakanlıktan alınan elektronik posta ile ihracatçıların mağduriyet yaşamaması için bir kereye mahsus olması ve açılmış akreditiflerde menşe şahadetnamelerinin ıslak mühür/ıslak imza kullanılarak manuel düzenlenmesi veya MEDOS sisteminde mevcut olmayan ibarelerin yer alması şartının bulunması halinde ilgili belgenin manuel düzenlemesinin uygun olacağı açıklanmıştır.
Bu itibarla, 8 Nisan 2020 tarihinden önce veya hemen akabinde açılmış akreditiflerde manuel Menşe Şahadetnamesi onay talebi ile MEDOS’ta teknik nedenlerden dolayı belge üzerine tatbik edilemeyen bazı hususların söz konusu olması halinde, bahse konu durumu kanıtlayan dokümanlar alınmak kaydı ile istisnai olarak manuel belge onayı yapılmasının uygun olduğu tarafımıza iletilmiştir.
Odamız üyesi ilgili firmaların, bu şekilde bir uygulamadan istisnai olarak bir defaya mahsus faydalanabileceği, bununla birlikte, MEDOS uygulamasında yer almayan ıslak mühür/ıslak imzanın menşe şahadetnamesi üzerine tatbik edilerek manuel belge onaylamasını gerektiren akreditif şartının bundan sonra düzenlenecek akreditif metinlerine konulmaması hususunu bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.