Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Akkuyu Sahası’nda bir Nükleer Güç Santrali (NGS)’nin tesisine ve işletimine dair anlaşmanın 12.05.2010 tarihinde imzalandığı ve ülkemizin ilk nükleer santralinin kurulması çalışmalarına başlandığı ifade edilmektedir.
Ayrıca Akkuyu NGS Projesi ihale çalışmalarının özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş olan santralin sahibi ve gelecekteki işletmecisi Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından yürütüldüğü, ihale prosedürlerine İngilizce ve Rusça olarak http: //www. akkunnn, com/akkuvu-n es -as-ankara adresinden erişilebildiği, ihaleye girecek şirketlerde aranan şartların söz konusu adresteki, “Sektörel Satmalma Prosedürif’nün 10 numaralı ekinin (Seçme ve Değerlendirme Kriterleri) 1. bölümü, 1.1 ve 1.4 maddelerinde bildirildiği, ihale takvimine ilişkin detaylı bilgiye http://www.akkunpp.com/tedarikcilere web adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir. (Yazı ekinde gönderilen ve Tedarikçi S eçme ve Değerlendirme Kriterlerini içeren CD ’ ye de www.tobb.org.tr/EneriiBakanligi.docx adresinden ulaşılabilir.)