17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Üyelerimizin 2020 yılı aidatlarının 1. taksit tutarları ile ödenmemiş olan 2019- 2018- 2017- 2016 ve daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir. Buna göre, belirtilen dönemlere isabet eden aidat borçlarına ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 OCAK 2021 tarihine kadar bizzat Odamıza gelerek müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırma talep eden üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini 28 ŞUBAT 2021 tarihine kadar, kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve en fazla altı eşit taksitte ödemesi gerekmektedir. Üyelerimiz tarafından belirlenecek ve altı ayı geçmeyecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Yapılandırma kapsamında toplam anapara borç tutarı yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: 0 (454) 216 88 01 – 02

                             0 (454) 216 11 27