18/05/2017 tarihli 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve Bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun” 27/05/2017 tarihli 30078 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre vergi, harç gibi borçların yanı sıra; 31/03/2017 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla üyelerin Oda aidat borç asıllarının ödenmemiş kısmı bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi Fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’na başvurmaları gerekmektedir.

Af olarak kabul edilen bu yasadan faydalanmak isteyen Odamıza kayıtlı üyelerimizin en kısa zamanda odamıza bizzat başvurmak koşuluyla aftan yararlanabilecekleri gibi ayrıca kredi kartına taksit uygulaması ile de gecikme de olan borcun taksitlendirilmesi mümkün olacaktır.

Detaylı bilgi için 0454 216 88 01 (dahili: 112) nolu telefondan irtibata geçmesi önemle rica olunur