Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Büyük Göller Bölgesi (ABGB) Özel Temsilciliği, ABGB Uluslararası Konferansı İcra Sekreterliği ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, 24-25 Şubat 2016 tarihleri arasında Kinşasa’da Afrika Büyük Göller Bölgesi Özel Sektör Yatırım Konferansı’nın gerçekleştirilmesinin planladığı iletilmektedir.
Yazıda ayrıca söz konusu Konferans’ın, Demokratik Kongo Cumhuriyeti yanında Afrika Barış ve İşbirliği Çerçeve Antlaşmasını imzalayan diğer 12 üye ülkeyi (Angola, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti,Kongo,Kenya,Ruanda,Güney Afrika,Güney Sudan, Sudan,Tanzanya,Uganda ve Zambiya) kapsayan bir yapıda gerçekleşeceği ve bölgede ilk olma özelliği taşıdığı belirtilmektedir.
Konferans’ın, bölgenin dönüşümü için yatırımları harekete geçirmek, bölgesel istihdamı ve verimliliği artıracak kritik önemdeki yatırımlara ivme kazandırmak, bölgesel pazarların bölge içi ticaret yanında dış piyasalarla güçlü bağlantısını da sağlamak, yatırımlara yüksek getiri yanında bölgesel refahın yaratılması ve yayılmasına zemin oluşturmak amaçlarını güttüğü eklenmektedir.
Söz konusu Konferansın ekte yer alan tanıtım dökümanlarında da belirtildiği üzere, katılımcılar için diyalog ve deneyim paylaşımı işlevi görmesinin, sunduğu platform aracılığıyla, söz konusu ülkelerde yatırımların desteklenmesi için oluşturulan kurumsal ve düzenleyici çerçeveler hakkında bilgi sunumunu gerçekleştirmesinin, yatırım ikliminin iyileştirilmesi için taraflar arasındaki diyalog süreçlerini geliştirmesinin ve bölgede sorumlu iş yapma anlayışını oluşturmasının hedeflendiği iletilmektedir.