Geçtiğimiz Ocak aymda afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünü önceleyen ve afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışları değiştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri için İçişleri Bakanlığı tarafından “2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı” ilan edilmiştir. Bu kapsamda 25.03.2021 tarihinde Birliğimiz ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Afet Farkmdalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. Protokol gereğince iş birliği alanları arasında “AFAD Gönüllüsü kazammına yönelik toplumun bilgilendirilmesi çalışmalarında desteklenmesi” yer almaktadır. Bu doğrultuda, Birliğimize bağlı Oda/Borsalann AF AD Gönüllü Programına dahil edilmesi ve her bir Oda/Borsa bünyesinde Arama Kurtarma Ekiplerinin kurulması yönünde çalışmalar öncelikli gündemimizdedir.

AF AD Gönüllü Eğitim Programı; çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşmaktadır. Üç modülden oluşan eğitim programıyla (Temel AF AD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı) seviye seviye AFAD Gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığınm artırılması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılması hedeflenmektedir. Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı çevrimiçi olarak tamamlanacaktır,

Oda/Borsanız bünyesinde AFAD Gönüllüsü olmak isteyen çalışanlarınızın bu formu https://anket.tobb.org.tr/#/anket/oda-borsa-afad-gonullu-talep-formu doldurarak başvuru yapması gerekmektedir. AFAD Gönüllü eğitimlerini alan çalışanlarınızın katılımı ile kurumunuz bünyesinde Arama Kurtarma Ekibi kurulması planlanabilecektir. Olası soru ve görüşleriniz için egitim@tobb.org.tr adresi ile iletişim kurabilirsiniz.