Vilnius Büyükelçiliğimizden alman bir yazıya atfen, 25-27 Ocak 2019 tarihlerinde Vilnius’ta “Adventur 2019 Uluslararası Turizm ve Aktif Tatil Fuarf’nın düzenleneceği bildirilmektedir.
Söz konusu Fuarın, Baltık ülkelerinde turizm alanındaki en büyük etkinlik olduğu, bir önceki fuarda 20 ülkeden 71 yabancı firmanın stand açtığı ve 33.630 kişinin anılan fuarı ziyaret ettiği belirtilmektedir.
Yazıda ayrıca, 26-28 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenmiş olan “Adventur 2018 Uluslararası Turizm Fuarı’’nda ülkemizin resmi standının yanı sıra, THY ile Litvanya’dan ülkemize turist götüren tur operatörlerinin ve münferit otellerin tanıtım standlannın da yer aldığı ifade edilmektedir.
Fuar’a İlişkin detaylı bilgiye Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkânlan/Yurt Dışı Etkinlikler” bölümünden ulaşılabilmektedir.