Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Tehlikeli Mal ve Komjrijıe Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğümden alman 09.08.2018 tarih ve 61646 sayılı yazıda, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle, Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (ÇOTIF) ve C Eki olan Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Yönetmplık’e (R1D) ise 1 Haziran 1985 itibariyle taraf olduğu ve bu anlaşmalara dair mevzuat çahşmalanpıp tamamlandığı belirtilmektedir.
Aynı yazıda, ADR Anlaşmasının A ve B ekleri ile R1D hükümlerinin uyumlulaştırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu tarafından her 6 ayda bir düzenlenen RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantıları (WP.15/AC.l) düzenlenmekte olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, 17-21 Eylül 2018 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek olan söz konusu toplantıda görüşülmek üzere aşağıdaki konularda Birliğimizin görüşleri talep edilmektedir:                                               !
  • Avrupa Aerosol Federasyonu (FEA) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANSAVP.15/AC.1/2018/17), RID/ADR/ADN’yi 75/234/EEC numaralı Aerosol Püskürtücü Direktifi ile uyumlaştırmak amacıyla 6.2.6.1.5’te belirtilen azami izin verilen iç basınç değerlerinin arttırılması teklif edilmektedir.
  • Zararlı Nesnelerin Güvenli Taşımacılığı Konseyi (COSTHA) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC. 1/2018/21), azami brüt kütlesi 550 kg’ı aşmayan sınırlı miktarda teşhir ambalajlarının ADR 3.4 kapsamında kullanımına izin verilip, Amerika Birleşik Devletleri’nin Tehlikeli Malzemeler Düzenlemeleri ile uyumlaştırılması içip ADR 3.4’de değişiklik yapılması teklif edilmektedir,
  • Avrupa Endüstriyel Gazlar Birliği (EIGA) tarafından sunulan öneride
(ECE/TRANS/WP. 15/AC. 1/2018/22), Amerika Birleşik Devletlerine Avrupa basınçlı kaplarının geçici olarak ihraç edilebilmesi hakkında son gelişmelere ilişkin bilgiler ve yazışmalar yer almakta ve Amerika Birleşik Devletlerine ait basınçlı kapların kullanılabilmesi için RID/ADR/ADN 1.1.4.7’ye hüküm konulması teklif edilmektedir. Rusya Federasyonu hükümeti                                tarafından           sunulan I öneride
(ECEAİRANSAVP. 15/AC. 1 /2018/24),          ADR/R1D/ADN içinde Avrupa Birliği
Direktiflerine atıf yapılmaması gerektiği belirtilmiş olup, Bölüm 6.2’deki 84/525/EEC. 84/526/EEC ve 84/527/EEC sayılı Konsey Direktiflerine yapılan atıfların silinmesi teklif edilmektedir.
  Konu: ADR Çalışma Grubu Toplantısına Görüş
Hollanda hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP. 15/AC. 1 /2018/31), Fiber takviyeli plastik (FRP) tanklar için tank kodu eklenmesine yönelik olarak 6.9.6.1, 4.4.2 ve 1.6.3.50’ye ekleme yapılması teklif edilmektedir.