Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği yayınladı.Buna göre ADR yönetmeliğinde yapılan değişiklikler şu şekildedir;
’’(1) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan tüm taşıt sahipleri; taşıtın ADR’ye uygunluğunu değerlendirmek üzere Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara  1/7/2016 tarihine kadar başvuruda bulunarak araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesini almak zorundadırlar.
 (2) Tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve ’’Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi ’’ bulunmayan ve bu maddenin birinci fıkrasına göre ’’Taşıt Durum Tespit Belgesi’’ almış taşıt sahipleri;
       a)2005-2014 model taşıtlar için 31-12-2016 tarihine kadar,
       b)1996-2014 model taşıtlar için 31-12-2017 tarihine kadar,
      c)1995 model ve öncesi taşıtlar için 31-12-2018 tarihine kadar,
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesini almak zorundadırlar.
   (3)Birinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak Taşıt Durum Tespit Belgesi almayan taşıtlara 28 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır.’’